Випускники та студенти КО на Міжнародній Школі-Семінарі імені Галини Пучковської

Випускники та студенти КО на Міжнародній Школі-Семінарі імені Галини Пучковської

Сьогодні розпочала свою роботу ХХІІІ Міжнародна Школа-Семінар імені Галини Пучковської (м.Київ, Україна, 20-25 вересня 2017 р.). З першою оглядовою лекцією  “Раманівська спектроскопія кристалів і плівок напівпровідникових багатокомпонентних халькогенідів” на ній виступив випускник кафедри оптики фізичного факультету нашого університету відомий український вчений в галузі оптичної спектроскопії член-кореспондент НАН України Валах Михайло Якович. В своїй доповіді він також відзначив значний вклад в фотовольтаїку робіт  випускника кафедри оптики Олександра П. Литвинчука, який зараз успішно працює дослідником в науковій лабораторії Університету м. Хьюстон, США.

На конференції планують представити усні доповіді не тільки відомі вчені-спектроскопісти , багато з яких у свій час закінчили кафедру оптики, а і нинішні студенти-магістранти цієї кафедри. Серед них є і випускники Оптико-механічного коледжу КНУ імені Тараса Шевченка.