Спецкурси

Загальні курси

Іноземна Мова
Аналітична геометрія та лінійна алгебра
Математичний аналіз
Програмування
Механіка
Молекулярна фізика
Диференціальні та інтегральні рівняння
Класична механіка
Основи векторного та тензорного аналізу
Теорія функцій комплексної змінної
Електрика і магнетизм
Методи математичної фізики
Математичне моделювання
Електродинаміка
Квантова механіка
Теорія ймовірності та математична статистика
Термодинаміка та статистична фізика
Фізика атома
Фізика ядра і елементарних частинок
Оптика

 

Спецкурси

Інженерна графіка
Теорія та розрахунок оптичних приладів
Основи конструювання оптичних приладів
Технологія оптичного приладобудування
Фізика напівпровідників
Дифракційна теорія зображень
Розрахунок оптичних систем
Колориметрія
Оптоелектронні прилади
Методи сучасної інтерферометрії
Оптична метрологія, стандартизація та техніка вимірювань
Оптичне матеріалознавство
Фізичні основи управління лазерним випромінюванням