Спецкурси

Загальні курси

Іноземна Мова
Аналітична геометрія та лінійна алгебра
Математичний аналіз
Програмування
Механіка
Молекулярна фізика
Диференціальні та інтегральні рівняння
Класична механіка
Основи векторного та тензорного аналізу
Теорія функцій комплексної змінної
Електрика і магнетизм
Методи математичної фізики
Математичне моделювання
Електродинаміка
Квантова механіка
Теорія ймовірності та математична статистика
Термодинаміка та статистична фізика
Фізика атома
Фізика ядра і елементарних частинок
Оптика (Навчальна програма)

 

Спецкурси

Інженерна графіка
Основи конструювання оптичних приладів
Технологія оптичного приладобудування
Фізика напівпровідників (Навчальна програма)
Дифракційна теорія зображень
Розрахунок оптичних систем (Навчальна програма)
Лазерна інтерферометрія (Навчальна програма)
Колориметрія (Навчальна програма)
Оптоелектронні прилади
Поляризаційні методи оптичних вимірювань (Навчальна програма)
Оптична метрологія, стандартизація та техніка вимірювань
Оптичне матеріалознавство (Навчальна програма)
Спектроскопія атомів і молекул (Навчальна програма)
Фізичні основи управління лазерним випромінюванням
Квантова електроніка (Навчальна програма)