Робочі програми курсів

Обов’язкові компоненти:

Редакція навчальних програм від 2018 року:

 

Редакція навчальних програм від 2021 року:

 

Вибіркові компоненти:

Редакція навчальних програм від 2018 року:

 • Основи фотовольтаїки
 • Фізичні принципи запису та зчитування інформації
 • Принципи теорії твердого тіла
 • Асистентська практика
 • Квантова теорія твердого тіла
 • Тьюторська практика
 • Спеціальні методи програмування та моделювання у лазерній та оптоелектронній техніці
 • Науково-дослідна практика із лазерної техніки та нелінійної оптики
 • Сучасні програмні пакети у лазерній та оптоелектронній техніці
 • Науково-дослідна практика із оптоелектроніки та оптичних вимірювань
 • Переддипломна практика із лазерної техніки та нелінійної оптики
 • Спеціальний науковий семінар з лазерної та оптоелектронної техніки
 • Переддипломна практика із оптоелектроніки та оптичних вимірювань
 • Науковий семінар за спеціальністю

 

Редакція навчальних програм від 2021 року:

 • Фотовольтаїка
 • Квантова теорія твердого тіла
 • Академічне письмо
 • Квантова оптика
 • Сучасна спектроскопія / Advanced Spectroscopy
 • Основи хімії
 • Принципи теорії твердого тіла
 • Асистентська практика
 • Інтегральна оптика
 • Тьюторська практика
 • Спеціальні методи програмування та моделювання у лазерній та оптоелектронній техніці
 • Науково-дослідна практика із лазерної техніки та нелінійної оптики
 • Сучасні програмні пакети у лазерній та оптоелектронній техніці
 • Науково-дослідна практика із оптоелектроніки та оптичних вимірювань
 • Волоконна оптика та оптичний зв’язок
 • Спеціальний науковий семінар з лазерної та оптоелектронної техніки
 • Квантові матеріали в оптоелектроніці
 • Науковий семінар за спеціальністю