Наукові проєкти

Поточні наукові теми

22БФ051-02 «Процеси переносу заряду та енергії при фотозбудженні органічно-неорганічних гетероструктур з квантовими точками та 2D матеріалами»

Науковий керівник: д. ф.-м. н., професор Кондратенко С.В.

Основні досягнення: Вперше зафіксовано сенсибілізацію оптичного збудження у 2D флейк MoS2 моношарової товщини від квантових точок MoS2, осаджених на нього методом дроп-кастингу. Зафіксовано посилення фотолюмінесценції флейка в 6.4 рази при збудженні в УФ області і в 2.4 рази при збудженні синім світлом.

Найсильніший ефект пояснюється ефективним безвипромінювальним перенесенням енергії і можливим перенесенням заряду з резонансних рівнів 1L-КТ-донорів на рівні флейка MoS2-акцептора. Навпаки, коли збуджуються електронно-діркові пари між квантовими станами 1L-КТ, вони там швидко рекомбінують, послаблюючи резонансне перенесення енергії на екситонний рівень флейка.

В рамках теми залучено грант  НАТО  SPS G5853 «Інноваційні сонячні елементи» (1713,3 тис. грн.)

Завершені наукові теми

19БП051-02 «Принципи керування оптичними і фотоелектричними властивостями гібридних метал-напівпровідникових плівок та структур нанодіодного типу»

Науковий керівник: д. ф.-м. н., професор Кондратенко С.В.

Основні досягнення: Вперше у світовій практиці запропоновано два шляхи суттєвого покращення фотогенерації сонячних батарей на основі кремнію за допомогою сплавів GeSn, які оптимізовані для збирання енергії сонячного випромінювання в середньому інфрачервоному діапазоні та покращені полімерним покриттям  PEDOT:PSS.

Знайдено спосіб покращення фотогенерації та зменшення рекомбінаційних втрат в гетеропереходах GeSn/Ge/Si за рахунок збільшення вмісту Sn в твердому розчині GeSn

В рамках теми залучено гранти

  • CRDF FSA3-20-66707-0 «Тверді розчини GeSn для покращеної генерації струму та збору носіїв заряду в тандемних сонячних елементах» (1220,0 тис. грн.)
  • НАТО SPS G5853 «Інноваційні сонячні елементи» (1713,3 тис. грн.)
  • НФДУ №2020.02/0134 «Розробка новітніх тонкоплівкових матеріалів оптоелектроніки на основі зв’язаних гібридів квантових точок і двовимірних наноструктур» (2285,2 тис. грн.)
  • МОН України «Розробка новітніх тонкоплівкових матеріалів оптоелектроніки на основі зв’язаних гібридів квантових точок і двовимірних наноструктур» (100,0 тис. грн.)