НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовин»

Студенти та аспіранти кафедри здійснюють долідження та виконують кваліфікаційні роботи в межах науково-дослідних робіт, що виконуються в НДЛ і мають бюджетне, позабюджетне та грантове фінансове забезпечення

Основний напрям досліджень, що проводяться в НДЛ, – це з’сування зв’язку між умовами одержання, складом та оптичними властивостями модифікованих гібридних композиційних матеріалів різного типу провідності.

Кількість науково-дослідних робіт, обсяги досліджень та фінансування дозволяють залучати дл їх виконання значну кількість студентів та аспірантів.

Протягом 2020 – 2022 рр. в НДЛ виконувалися:

 4 держбюджетні теми:

– «Новітні підходи до створення оптичних склокерамічних матеріалів на основі гібридних мікро/наноструктурованих оксид-вуглець композитів»; наук. кер. С.Г. Неділько, докт ф.-м. н, с.н.с., 2018 – 2020 рр.;

– «Механізми міжфазних взаємодій і їх вплив на властивості гібридних наноструктурованих композитів з оксид-вуглецевим наповненням», наук. кер. С.Г. Неділько, докт ф.-м. н, с.н.с., 2021 – 2023 рр.;

– «Принципи керування оптичними і фотоелектричними властивостями гібридних метал-напівпровідникових плівок і структур нанодіодного типу», наук. кер. С.В. Кондратенко, докт ф.-м. н, проф., , 2021 – 2023 рр.;

– «Інтерфейси в гетероструктурних нанокомпозитах: теоретичне моделювання і експериментальні дослідження електронних та оптичних процесів», наук. кер. Ю.А. Хижний, докт ф.-м. н, с.н.с.

 

З позабюджетним фінансуванням виконувалися роботи:

  • – «Розробка новітніх тонкоплівкових матеріалів оптоелектроніки на основі зв’язаних гібридів квантових точок і двовимірних наноструктур», Нац. фонд досліджень, 2021 – 2022 рр.;
  • – «Розробка ванадатних наночастинок для збирання світла з УФ діапазону», МОНУ, білатеральний проєкт Україна – Польща, 2020 – 2021 рр.

За міжнародними грантами виконуються роботи:

  • «GeSn alloys for improved current generation and charge carrier collection in tandem solar cell», CRDF, 2021 р.
  • «Innovative Solar Cell», НАТО SPS G5853, 2021 – 2023 рр.;
  • HORIZON 2020 NFFA-EUROPE N 654360 «Nanoscience foundries and fine analysis», 2020 – 23 рр.

 

Працівники НДЛ регулярно отримують гранти на закордонні відрядження для проведення тривалих наукових досліджень та участі в наукових конференціях в країнах Європи, Азії, Америки, Африки.

Здійснюється співробітництво із університетами, інститутами та організаціями за межами України.

Німеччина: синхротрон “DESY”, м. Гамбург, Технологічний університет м. Хемніц; Польща: Інститут фізики ПАН, Варшава; Університет, Вроцлав; КНР: Jilin University, College of Physics; Греція: Інститут електронної структури і лазерів, м. Іракліон; Японія: корпорація Shimadzu; Алжир: Університет м. Константін.

Працівники НДЛ беруть участь у міжнародних конференціях в Україні і закордоном (в середньому 15 заходів та 40 доповідей в рік) та в їх організації (1 – 3 зібрання на рік).

 

За результатами досліджень, виконаних в НДЛ, у захищено 1 дисертацію на здобуття ступеня доктора наук (Хижний Ю.А., 2021 р.) та 1 дисертацію а здобуття ступеня доктора філософії (Козак О.О., 2021 р.).

 

Щороку в середньому 7 – 10 студентів виконують бакалаврські та магістерські роботи в лабораторіях НДЛ.

Зокрема, у 2023 році:

Данило Герасимчук, Структура та оптичні властивості нанокомпозитів “целюлоза+K3Tb(PO4)2:Eu”, бакалаврська робота, 2023 р.;

Тимур Ісоков, «Моделювання та експериментальні дослідження взаємодій в системі «целюлоза – оксидований графен», магістерська робота, 2023 р.

За участі працівників НДЛ школярами щорічно виконуються 2 – 6 робіт в системі МАН.

Працівники НДЛ щорічно беруть участь у 5 – 7 шкільних олімпіадах з числом учасників 50 – 70 осіб.

Результати науково-досліднтх робіт впроваджуються у начальний процес шляхом розробки на їх основі програм спеціальних курсів, включення окремих лекцій до існуючих спецкурсів та використання наукових досягнень в методичних посібниках.